Home

 

Over KIM

Het KIM, forum voor reflectie op journalistiek en media, biedt een ontmoetingspunt aan journalisten, journalistieke opleiders, omroepbestuurders, communicatiewetenschappers, uitgevers en anderen die via hun werk nauw betrokken zijn bij journalistiek en media.

Het KIM ontstond meer dan zestig jaar geleden als opleidingsinstituut voor jonge journalisten en legt nog steeds een zwaartepunt bij de opleiding op de opleiding van studenten in de journalistiek, onder andere door een essay-wedstrijd.

Tegelijkertijd streeft het KIM naar een bredere discussie over de maatschappelijke rol van de media. Hun invloed op de politiek, maar ook op het multicultureel debat, binnen de gezondheidszorg en in het onderwijs is immers groot. Reden te over om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de media te benadrukken, ook buiten de beroepsgroep.

Het KIM zet in op het organiseren van lezingen en gedachtewisselingen over actuele thema’s op het terrein van journalistiek en media, in het bijzonder in relatie tot journalistieke beroepsopvattingen en -ethiek, levensbeschouwing en waarden. Het meer zichtbaar maken van kwaliteit en kwaliteitsmaatstaven van de media staat daarbij voorop.


Op 24 mei gaf VRT journalist Luc Pauwels tijdens de KIM-voorjaarsbijeenkomst een lezing.
Lees de volledige lezing hier